Broker Việt Nam

Mở bán đợt 1 tòa A3

STT Đơn nguyên Tầng Vị trí căn hộ Mã căn hộ DTThông Thủy DTtim tường Hướng cửa Hướng ban công View Giá bán thông thủy (có VAT)
Tổng giá trị căn hộ
(có VAT)
1 A3 6 1 A3-0601 114.50 121.30 N B-Đ Đại lộ La Mã 30,182,972 3,455,950,293
2 A3 6 2 A3-0602 114.50 121.30 B N-Đ Khuôn viên 31,383,729 3,593,436,988
3 A3 6 3 A3-0603 90.60 95.80 N B Đại lộ La Mã 29,759,142 2,696,178,294
4 A3 6 4 A3-0604 90.60 95.80 B N Khuôn viên 29,532,400 2,675,635,401
5 A3 6 5 A3-0605 74.70 79.60 N B Đại lộ La Mã 30,222,941 2,257,653,730
6 A3 6 6 A3-0606 74.30 79.60 N B Đại lộ La Mã 30,223,662 2,245,618,101
7 A3 6 7 A3-0607 90.60 95.80 N B Đại lộ La Mã 29,759,142 2,696,178,294
8 A3 6 8 A3-0608 90.60 95.80 B N Khuôn viên 29,386,021 2,662,373,533
9 A3 6 9 A3-0609 83.70 89.20 N B-T Quảng trường, bể bơi,sân chơi 33,156,033 2,775,159,994
10 A3 6 10 A3-0610 83.70 89.20 B N-T Quảng trường, bể bơi,sân chơi 32,754,110 2,741,519,040
11 A3 6 11 A3-0611 86.50 90.00 T Đ-N Khuôn viên 32,397,870 2,802,415,748
12 A3 6 12 A3-0612 86.50 90.00 Đ T-N Quảng trường, bể bơi,sân chơi 32,180,585 2,783,620,642
13 A3 9 1 A3-0901 114.50 121.30 N B-Đ Đại lộ La Mã 30,182,972 3,455,950,293
14 A3 9 2 A3-0902 114.50 121.30 B N-Đ Khuôn viên 31,383,729 3,593,436,988
15 A3 9 3 A3-0903 90.60 95.80 N B Đại lộ La Mã 29,759,142 2,696,178,294
16 A3 9 4 A3-0904 90.60 95.80 B N Khuôn viên 29,532,400 2,675,635,401
17 A3 9 5 A3-0905 74.70 79.60 N B Đại lộ La Mã 30,222,941 2,257,653,730
18 A3 9 6 A3-0906 74.30 79.60 N B Đại lộ La Mã 30,223,662 2,245,618,101
19 A3 9 7 A3-0907 90.60 95.80 N B Đại lộ La Mã 29,759,142 2,696,178,294
20 A3 9 8 A3-0908 90.60 95.80 B N Khuôn viên 29,386,021 2,662,373,533
21 A3 9 9 A3-0909 83.70 89.20 N B-T Quảng trường, bể bơi,sân chơi 33,156,033 2,775,159,994
22 A3 9 10 A3-0910 83.70 89.20 B N-T Quảng trường, bể bơi,sân chơi 32,754,110 2,741,519,040
23 A3 9 11 A3-0911 86.50 90.00 T Đ-N Khuôn viên 32,397,870 2,802,415,748
24 A3 9 12 A3-0912 86.50 90.00 Đ T-N Quảng trường, bể bơi,sân chơi 32,180,585 2,783,620,642
25 A3 18 1 A3-1801 114.50 121.30 N B-Đ Đại lộ La Mã 30,182,972 3,455,950,293
26 A3 18 2 A3-1802 114.50 121.30 B N-Đ Khuôn viên 31,383,729 3,593,436,988

 

bảng giá an bình city

GỬI YÊU CẦU Bất động sản