Broker Việt Nam

Mở bán tòa A2

Đặt cọc 100 triệu/căn:

CLICK CHECK CĂN VÀ GIÁ ONLINE TẠI ĐÂY

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TRỞ THÀNH MÔI GIỚI

 

Tầng/Căn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3
0301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312
- - - - - - - - - - - -
5
0501 0502 0503 0504 0505 0506 0507 0508 0509 0510 0511 0512
- - - - - - - - - - - -
05A
05A01 05A02 05A03 05A04 05A05 05A06 05A07 05A08 05A09 05A10 05A11 05A12
ĐC - - - - - - - - - - -
6
0601 0602 0603 0604 0605 0606 0607 0608 0609 0610 0611 0612
ĐC - - - - - - - - - - -
8
0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0808 0809 0810 0811 0812
- - - - - - - - ĐC - - -
11A
11A01 11A02 11A03 11A04 11A05 11A06 11A07 11A08 11A09 11A10 11A11 11A12
- - - - - - - - - - - -
12
1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212
- - - - - - - - ĐC - - -
14
1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412
- - - - - - - - - - - -
16
1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612
- - - - - - - - - - - -
17
1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712
- - - - - - - - - - - -
18
1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812
  - - - ĐC - - - ĐC -   ĐC
19
1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912
- - - - - - - - - - - -
22
2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212
- - - - - - - - - - ĐC  
23
2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312
- - - - - - - - - - -  
24
2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412
- - - - - - - - - - - -
29
2901 2902 2903 2904 2905 2906 2907 2908 2909 2910 2911 2912
- - - - - - - - - - - -
30
3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012
- - - - - - - - - - - -
31
3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112
- - - - - - - - - - - -
32
3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3209 3210 3211 3212
- - - - - - - - - - - -
33
3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310    
- - - - - - - - - -    
34
3401 3402 3403 3404 3405 3406 3407 3408 3409 3410    
- - - - - - - - - -    
35
3501 3502 3503 3504 3505 3506 3507 3508 3509 3510    
- - - - - - - - - -    

 

Đơn
nguyên
Tầng Vị trí
căn hộ
DT
Thông Thủy
Hướng
cửa
Hướng
ban công
View Giá bán
thông thủy
(đã bao gồm VAT)
Tổng giá trị căn hộ
(đã bao gồm VAT)
A2 5 1 114.5 B N-Đ Đại lộ La Mã 28,624,942 3,277,555,908
A2 5 2 114.5 N B-Đ Khuôn viên 27,536,273 3,152,903,299
A2 5 3 90.6 B N Đại lộ La Mã 27,668,741 2,506,787,957
A2 5 4 90.6 N B Khuôn viên 27,131,119 2,458,079,370
A2 5 5 74.7 B N Đại lộ La Mã 28,075,929 2,097,271,926
A2 5 6 74.3 B N Đại lộ La Mã 28,075,929 2,086,041,554
A2 5 7 90.6 B N Đại lộ La Mã 27,668,741 2,506,787,957
A2 5 8 90.6 N B Khuôn viên 27,131,119 2,458,079,370
A2 5 10 83.7 N B-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29,252,357 2,448,422,305
A2 5 11 86.5 T Đ-B Khuôn viên 28,198,207 2,439,144,885
A2 5 12 86.5 Đ T-B Quảng trường, bể bơi, sân chơi 28,740,347 2,486,039,980
A2 5A 2 114.5 N B-Đ Khuôn viên 27,536,273 3,152,903,299
A2 5A 3 90.6 B N Đại lộ La Mã 27,668,741 2,506,787,957
A2 5A 4 90.6 N B Khuôn viên 27,131,119 2,458,079,370
A2 5A 5 74.7 B N Đại lộ La Mã 28,075,929 2,097,271,926
A2 5A 7 90.6 B N Đại lộ La Mã 27,668,741 2,506,787,957
A2 5A 8 90.6 N B Khuôn viên 27,131,119 2,458,079,370
A2 5A 9 83.7 B N-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29,838,264 2,497,462,655
A2 5A 10 83.7 N B-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29,252,357 2,448,422,305
A2 5A 11 86.5 T Đ-B Khuôn viên 28,198,207 2,439,144,885
A2 5A 12 86.5 Đ T-B Quảng trường, bể bơi, sân chơi 28,740,347 2,486,039,980
A2 6 1 114.5 B N-Đ Đại lộ La Mã 29,476,191 3,375,023,835
A2 6 2 114.5 N B-Đ Khuôn viên 28,354,862 3,246,631,647
A2 6 3 90.6 B N Đại lộ La Mã 28,491,303 2,581,312,096
A2 6 4 90.6 N B Khuôn viên 27,937,552 2,531,142,251
A2 6 6 74.3 B N Đại lộ La Mã 28,910,707 2,148,065,551
A2 6 8 90.6 N B Khuôn viên 27,937,552 2,531,142,251
A2 6 11 86.5 T Đ-B Khuôn viên 29,036,653 2,511,670,482
A2 6 12 86.5 Đ T-B Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29,595,057 2,559,972,430
A2 8 2 114.5 N B-Đ Khuôn viên 28,354,862 3,246,631,647
A2 8 4 90.6 N B Khuôn viên 27,937,552 2,531,142,251
A2 8 12 86.5 Đ T-B Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29,595,057 2,559,972,430
A2 11A 2 114.5 N B-Đ Khuôn viên 28,081,999 3,215,388,864
A2 11A 3 90.6 B N Đại lộ La Mã 28,217,116 2,556,470,716
A2 11A 4 90.6 N B Khuôn viên 27,668,741 2,506,787,957
A2 11A 7 90.6 B N Đại lộ La Mã 28,217,116 2,556,470,716
A2 11A 8 90.6 N B Khuôn viên 27,668,741 2,506,787,957
A2 11A 10 83.7 N B-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29,832,404 2,496,972,252
A2 12 2 114.5 N B-Đ Khuôn viên 28,354,862 3,246,631,647
A2 12 3 90.6 B N Đại lộ La Mã 28,491,303 2,581,312,096
A2 12 4 90.6 N B Khuôn viên 27,937,552 2,531,142,251
A2 12 6 74.3 B N Đại lộ La Mã 28,910,707 2,148,065,551
A2 12 7 90.6 B N Đại lộ La Mã 28,491,303 2,581,312,096
A2 12 8 90.6 N B Khuôn viên 27,937,552 2,531,142,251
A2 12 10 83.7 N B-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 30,122,428 2,521,247,225
A2 12 11 86.5 T Đ-B Khuôn viên 29,036,653 2,511,670,482
A2 18 2 114.5 N B-Đ Khuôn viên 28,354,862 3,246,631,647
A2 18 4 90.6 N B Khuôn viên 27,937,552 2,531,142,251
A2 18 6 74.3 B N Đại lộ La Mã 28,910,707 2,148,065,551
A2 18 8 90.6 N B Khuôn viên 27,937,552 2,531,142,251
A2 22 2 114.5 N B-Đ Khuôn viên 28,218,430 3,231,010,256
A2 22 3 90.6 B N Đại lộ La Mã 28,354,210 2,568,891,406
A2 22 4 90.6 N B Khuôn viên 27,803,147 2,518,965,104
A2 22 5 74.7 B N Đại lộ La Mã 28,771,578 2,149,236,849
A2 22 7 90.6 B N Đại lộ La Mã 28,354,210 2,568,891,406
A2 22 8 90.6 N B Khuôn viên 27,803,147 2,518,965,104
A2 22 10 83.7 N B-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29,977,416 2,509,109,738
A2 23 1 114.5 B N-Đ Đại lộ La Mã 29,334,316 3,358,779,180
A2 23 2 114.5 N B-Đ Khuôn viên 28,218,430 3,231,010,256
A2 23 3 90.6 B N Đại lộ La Mã 28,354,210 2,568,891,406
A2 23 4 90.6 N B Khuôn viên 27,803,147 2,518,965,104
A2 23 5 74.7 B N Đại lộ La Mã 28,771,578 2,149,236,849
A2 23 6 74.3 B N Đại lộ La Mã 28,771,578 2,137,728,218
A2 23 7 90.6 B N Đại lộ La Mã 28,354,210 2,568,891,406
A2 23 8 90.6 N B Khuôn viên 27,803,147 2,518,965,104
A2 23 9 83.7 B N-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 30,577,970 2,559,376,096
A2 23 10 83.7 N B-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29,977,416 2,509,109,738
A2 23 11 86.5 T Đ-B Khuôn viên 28,896,912 2,499,582,883
A2 24 1 114.5 B N-Đ Đại lộ La Mã 28,908,692 3,310,045,217
A2 24 2 114.5 N B-Đ Khuôn viên 27,809,136 3,184,146,081
A2 24 3 90.6 B N Đại lộ La Mã 27,942,929 2,531,629,336
A2 24 4 90.6 N B Khuôn viên 27,399,930 2,482,433,663
A2 24 5 74.7 B N Đại lộ La Mã 28,354,189 2,118,057,895
A2 24 6 74.3 B N Đại lộ La Mã 28,354,189 2,106,716,220
A2 24 7 90.6 B N Đại lộ La Mã 27,942,929 2,531,629,336
A2 24 8 90.6 N B Khuôn viên 27,399,930 2,482,433,663
A2 24 10 83.7 N B-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29,542,381 2,472,697,278
A2 24 11 86.5 T Đ-B Khuôn viên 28,477,689 2,463,320,084
A2 24 12 86.5 Đ T-B Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29,025,250 2,510,684,130
A2 30 1 114.5 B N-Đ Đại lộ La Mã 28,057,444 3,212,577,290
A2 30 2 114.5 N B-Đ Khuôn viên 26,990,548 3,090,417,733
A2 30 3 90.6 B N Đại lộ La Mã 27,120,366 2,457,105,198
A2 30 4 90.6 N B Khuôn viên 26,593,496 2,409,370,782
A2 30 5 74.7 B N Đại lộ La Mã 27,519,411 2,055,699,987
A2 30 6 74.3 B N Đại lộ La Mã 27,519,411 2,044,692,223
A2 30 7 90.6 B N Đại lộ La Mã 27,120,366 2,457,105,198
A2 30 8 90.6 N B Khuôn viên 26,593,496 2,409,370,782
A2 30 9 83.7 B N-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29,246,498 2,447,931,902
A2 30 10 83.7 N B-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 28,672,310 2,399,872,359
A2 30 11 86.5 T Đ-B Khuôn viên 27,639,243 2,390,794,488
A2 30 12 86.5 Đ T-B Quảng trường, bể bơi, sân chơi 28,170,540 2,436,751,681
A2 31 1 114.5 B N-Đ Đại lộ La Mã 27,773,694 3,180,087,981
A2 31 2 114.5 N B-Đ Khuôn viên 26,717,685 3,059,174,950
A2 31 3 90.6 B N Đại lộ La Mã 26,846,179 2,432,263,818
A2 31 4 90.6 N B Khuôn viên 26,324,685 2,385,016,488
A2 31 5 74.7 B N Đại lộ La Mã 27,241,152 2,034,914,018
A2 31 6 74.3 B N Đại lộ La Mã 27,241,152 2,024,017,557
A2 31 7 90.6 B N Đại lộ La Mã 26,846,179 2,432,263,818
A2 31 8 90.6 N B Khuôn viên 26,324,685 2,385,016,488
A2 31 9 83.7 B N-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 28,950,616 2,423,166,525
A2 31 10 83.7 N B-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 28,382,287 2,375,597,386
A2 31 12 86.5 Đ T-B Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27,885,636 2,412,107,531
A2 32 1 114.5 B N-Đ Đại lộ La Mã 27,773,694 3,180,087,981
A2 32 2 114.5 N B-Đ Khuôn viên 26,717,685 3,059,174,950
A2 32 3 90.6 B N Đại lộ La Mã 26,846,179 2,432,263,818
A2 32 4 90.6 N B Khuôn viên 26,324,685 2,385,016,488
A2 32 5 74.7 B N Đại lộ La Mã 27,241,152 2,034,914,018
A2 32 6 74.3 B N Đại lộ La Mã 27,241,152 2,024,017,557
A2 32 7 90.6 B N Đại lộ La Mã 26,846,179 2,432,263,818
A2 32 8 90.6 N B Khuôn viên 26,324,685 2,385,016,488
A2 32 9 83.7 B N-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 28,950,616 2,423,166,525
A2 32 10 83.7 N B-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 28,382,287 2,375,597,386
A2 32 11 86.5 T Đ-B Khuôn viên 27,359,761 2,366,619,289
A2 32 12 86.5 Đ T-B Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27,885,636 2,412,107,531
A2 33 1 114.5 B N-Đ Đại lộ La Mã 27,773,694 3,180,087,981
A2 33 2 114.5 N B-Đ Khuôn viên 26,717,685 3,059,174,950
A2 33 3 90.6 B N Đại lộ La Mã 26,846,179 2,432,263,818
A2 33 4 90.6 N B Khuôn viên 26,324,685 2,385,016,488
A2 33 5 74.7 B N Đại lộ La Mã 27,241,152 2,034,914,018
A2 33 6 74.3 B N Đại lộ La Mã 27,241,152 2,024,017,557
A2 33 7 90.6 B N Đại lộ La Mã 26,846,179 2,432,263,818
A2 33 8 90.6 N B Khuôn viên 26,324,685 2,385,016,488
A2 33 9 83.7 B N-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 28,950,616 2,423,166,525
A2 33 10 83.7 N B-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 28,382,287 2,375,597,386
A2 35 1 114.5 B N-Đ Đại lộ La Mã 27,206,195 3,115,109,362
A2 35 2 114.5 N B-Đ Khuôn viên 26,171,960 2,996,689,384
A2 35 3 90.6 B N Đại lộ La Mã 26,297,804 2,382,581,059
A2 35 4 90.6 N B Khuôn viên 25,787,063 2,336,307,901
A2 35 5 74.7 B N Đại lộ La Mã 26,684,633 1,993,342,080
A2 35 6 74.3 B N Đại lộ La Mã 26,684,633 1,982,668,226
A2 35 7 90.6 B N Đại lộ La Mã 26,297,804 2,382,581,059
A2 35 8 90.6 N B Khuôn viên 25,787,063 2,336,307,901
A2 35 9 83.7 B N-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 28,358,850 2,373,635,772
A2 35 10 83.7 N B-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27,802,239 2,327,047,440
Chúng tôi sẽ phản hồi lại thông tin của bạn trong thời gian sớm nhất!

GỬI YÊU CẦU Bất động sản